SLU-nyhet

Älgdata från WRAM sökbart i Analysportalen

Publicerad: 10 juni 2016

Nu finns data från WRAM (Wireless Remote Animal Monitoring) tillgängligt i Svenska LifeWatch och Analysportalen för biodiversitetsdata.


WRAM är en nationell e-infrastruktur som hanterar, lagrar och tillhandahåller biotelemetridata från vilda djur - bl.a. älg, björn, lax, ren och rådjur. WRAM samordnas av Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM) vid SLU i Umeå.

UC-WRAM och Svenska LifeWatch har länge haft ett nära samarbete och nu är webbtjänsterna som levererar WRAM-data till LifeWatch i drift.

Gemensamt för alla data i WRAM är att de har samlats in automatiskt via olika typer av sensorer (t.ex. GPS eller satellit). Exempel på datatyper som finns i WRAM är bl.a. GPS-positioner, kroppsacceleration, kroppstemperatur, avstånd till andra djur och hjärtfrekvens.

Eftersom varje individ genererar så många datapunkter, återfinns i Analysportalen enbart rumsliga data i förenklad, aggregerad form. Inledningsvis skördar LifeWatch data om älg. För närvarande finns över 7000 dataposter med rumsliga data från totalt 596 älgar från 2003 och framåt tillgängliga i Analysportalen. För access till rådata av positioner eller andra sensorer hänvisas till respektive dataägare.

Aggregerat data

När WRAM-data skördas av LifeWatch, aggregeras rumsliga data (GPS-position) till en datapost per individ och månad. Den observation som rapporteras till LifeWatch baseras på mittpunkten av maximum och minimum latitud och longitud för djuret den aktuella månaden. Värdet 'coordinateUncertaintyInMeters' beräknas som avståndet i meter mellan mittpunkten och maximum latitud- och longitudposition.

Uttryckt på ett annat sätt så kan man tänka sig att maximum och minimum latitud och longitud för varje individs rörelser den månaden bildar en rektangulär ruta på kartan. Rutans mittpunkt blir den position som rapporteras till LifeWatch. "Osäkerheten" är då helt enkelt avståndet mellan rutans mittpunkt och det övre högra hörnet av rutan.

Fakta:

LifeWatch är en nationell forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata, och ett samarbete mellan universitet, myndigheter och museer. Med hjälp av webbtjänster görs data från en mängd olika databaser tillgängliga genom en samlad infrastruktur. Alla data kan sökas, visualiseras, analyseras och laddas ner från Analysportalen.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se