SLU-nyhet

Utbildning för bättre djurskydd på slakterier

Publicerad: 09 juli 2016
Närbild gris. Foto.

Svensk Veterinärtidning har publicerat en artikel om utbildningar för bättre djurskydd vid slakterier. Ett bra djurskydd är en förutsättning för god livsmedelssäkerhet och artikeln belyser hur myndigheterna nu intensifierat arbetet med frågan.

SLU/SCAWs Lotta Berg (Kontaktpunkt slakt) och Naser Arzoomand, Livsmedelsverket, har författat artikeln.

Läs hela artikeln här.

Länk till Sveriges Veterinärförbund.


Kontaktinformation