SLU-nyhet

Toppmöte om barnfetma hålls i Uppsala

Publicerad: 23 augusti 2016

Den 10-12 oktober är det dags igen för toppmötet Uppsala Health Summit. Mötet, som i år äger rum på Uppsala slott, samlar en rad utvalda beslutsfattare, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till samtal. Förra året handlade mötet om antibiotikaresistens. Denna gång handlar toppmötet om den växande fetmaepidemin hos barn.

Fetma hos barn innebär en allvarligt förhöjd risk för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och många cancerformer. Under två intensiva dagar kommer förebyggande arbete och behandling att diskuteras, liksom hur vi hanterar barns ojämna livsvillkor när det gäller tillgång till hälsosam mat och motion. 200 delegater från hela världen är inbjudna. 

Programmet för Uppsala Health Summit om barnfetma utgår från de rekommendationer som WHO-kommissionen Ending Childhood Obesity presenterade vid World Health Assembly i maj i år. I denna rapport, framgår att 41 miljoner av världens barn under fem år var feta eller överviktiga år 2014. 1990 var samma siffra 31 miljoner. Expertpanelen bakom rapporten skriver sammanfattningsvis att fetmaepidemin riskerar att neutralisera många av de hälsoframsteg som bidragit till att medellivslängden i världen ökat.

– Vår ambition är att diskutera hur WHO-kommissionens rekommendationer kan omvandlas till konkreta handlingar, baserat på aktuell forskning och utveckling från olika områden, och användas i olika geografiska regioner och av olika aktörer för att minska barnfetman, berättar Uppsala Health Summits projektledare Madeleine Neil.  

Som inspiration till samtalen erbjuder Uppsala Health Summit flera spännande föreläsningar med toppnamn inom forskning kring barnfetma. Talarlistan rymmer bland andra hälsominister Gabriel Wikström och chefen för WHOs avdelning för kroniska sjukdomar, Douglas Bettcher. Andra talare är matpolicyexperten professor Corinna Hawkes, som är direktör för food policy-institutet vid City University of London, och Boyd Swinburn, professor vid Auckland University med flera hedersuppdrag för WHO och World Obesity Federation.

– Som alltid är vi angelägna om att få med skilda perspektiv på Uppsala Health Summit, fortsätter Madeleine Neil. Det är speciellt viktigt i den här frågan, där många aktörer i samhället måste samarbeta för att barn ska säkras en hälsosam uppväxtmiljö. Skolan har en viktig roll, liksom sjukvården, och inte allra minst matvarukedjorna som har oerhört stor inflytande på vad vi lockas att köpa och vad vi äter. Det unika med vårt möte är att hos oss möts alla dessa aktörer för att hitta gemensamma lösningar.

Uppsala Health Summit är ett samarbetsprojekt mellan åtta partnerorganisationer; SLU, Landstinget i Uppsala Län, Uppsala kommun, Läkemedelsverket, SVA, World Class Uppsala, Livsmedelsverket samt Uppsala universitet som också är värd för projektet. I programrådet ingår forskare och experter från SLU, Uppsala universitet och Livsmedelsverket.

http://www.uppsalahealthsummit.se/


Kontaktinformation