SLU-nyhet

SOLMACC – klimatsmarta ekologiska jordbruk

Publicerad: 23 augusti 2016

Hur kan ekologiska och klimatsmarta produktionsmetoder minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket? SOLMACC (Strategies for Organic and Low input farming to Mitigate and Adapt to Climate Change) ska visa att det är möjligt. Tanken är att metoderna ska inspirera både ekologiska och konventionella lantbrukare att klimatanpassa sina jordbruk.

På tolv ekologiska gårdar I Sverige, Tyskland och Italien har man sedan 2013 arbetat för att hitta nya metoder för att anpassa sig till en värld där klimatet förändras och samtidigt minska utsläppet av klimatgaser. Gårdarna har fyra olika huvudmål som de arbetar med på olika sätt:

  • Slutna kretslopp av växtnäring inom gården
  • Optimerade växtföljder med baljväxtrik vall
  • Minskad jordbearbetning
  • Agroforestry

I Sverige ingår fyra gårdar som ligger från Skåne i söder till Östersund i norr, Körslätts gård utanför Klippan, Sötåsens naturbruksgymnasium utanför Töreboda, Hånsta Östergärde i Vattholma och Trägsta utanför Östersund. Metoderna gårdarna använder för att nå målen handlar bland annat om flyttbara djurstall, biogas, kompostering av jordbruksrester och samodling av spannmål och baljväxter.

Projektet är finansierat av EU-kommissionens LIFE-projekt och koordineras av IFOAM EU. Svensk partner i projektet är Ekologiska lantbrukarna. Resultaten av projektet som löper till och med 2018, kommer att göras tillgängliga för att inspirera lantbrukare att förbättra sina lantbruk ur klimatsynpunkt.

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se