SLU-nyhet

Ny bok: Vi måste översätta växternas språk

Publicerad: 30 augusti 2016

För forskare är det viktigt att förstå växternas kemiska språk. Det ökar förståelsen för i hur många processer som kemiska signaler har betydelse och vi kan dessutom använda signalerna för att manipulera växternas och insekternas beteende, till exempel för att minska angrepp av skadeinsekter. I en ny bok, beskriver forskare från SLU och andra universitet kunskapsläget för växternas kommunikation med kemiska signaler.

-  Vi vet ganska mycket om hur växterna producerar flyktiga ämnen, men vi vet relativt lite om hur de registrerar och tolkar dem. Växterna har ju varken nosar eller antenner men verkar ändå kunna svara på väldigt små mängder av flyktiga kemikalier och även små skillnader i sammansättning , säger Robert Glinwood vid institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, redaktör för boken tillsammans med James D Blade.

Vidga forskningen till hela samhället

Det är också viktigt att framtida forskning ändrar fokus från interaktioner mellan två organismer till att förstå interaktioner i ett helt samhälle, enligt redaktörerna.

- Tänk dig ett samhälle som består av växter, växtätare, rovdjur, parasiter, pollinatörer och ett komplext nätverk av mikroorganismer. Kemisk kommunikation kan spela roll i nästan alla interaktioner mellan organismerna i detta samhälle, säger Robert Glinwood.

Till exempel är de intressant att titta på vilken roll växtkemikalier spelar i mer komplexa sammanhang som odlingar i tropikerna eller i ekosystem utanför jordbrukslandskapet.

Hur påverkar föroreningar?

Andra viktiga forskningsfrågor enligt redaktörerna:

• Betydelsen av k emiska interaktioner mellan växter och mikroorganismer under jord.

• Hur mänskliga föroreningar kan påverka växternas kommunikation.

• Vilka mekanismer som gör att växterna kan uppfatta kemiska signaler på cellnivå, molekylär nivå och biokemisk nivå.


Kontaktinformation

Robert Glinwood, forskare, studierektor doktorandutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
robert.glinwood@slu.se, 018-672342