SLU-nyhet

Nytt centrum för biologisk mångfald till Göteborg

Publicerad: 12 januari 2017

Vid årsskiftet startade en centrumbildning, Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier. Föreståndare för det nya centret är professor Alexandre Antonelli.

Det nya centret innebär inledningsvis samarbete mellan 13 olika institutioner i västra Sverige. Förutom Göteborgs universitet ingår Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, Nordens ark, Universeum, Havets hus samt Chalmers.

De huvudsakliga uppgifterna för centrets medlemmar blir att utöka och vidareutveckla forskningen om biodiversitet samt bättre länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet. Verksamheten ska bygga på fyra pelare: upptäcka, lära sig, utforksa och skydda. Mer specifikt innebär detta utökad forskning genom inventeringar och insamlingar, modernisering av laboratoriemiljön för sekvensering av olika arter och mer samarbeten.

Det innebär även att centret kan svara på remisser som rör biologisk mångfald coh dess medlemmar ska delta i publika event och ge information till allmänhet och skolor för att väcka opinion och engagemang.

Läs mer på Göteborgs universitets sida


Kontaktinformation
Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se