SLU-nyhet

Medborgardata som källa för prognoser

Publicerad: 27 oktober 2017
Phellinus_ferrugineofuscus_(6058850057).jpg

Citizen Science Datasets, CSD eller medborgardata kan bli en användbar källa för prognoser över olika markanvändningsscenarier. Ett sådant dataset för till exempel ullticka kan användas för att finna skog med höga naturvärden men också för att skatta artens framtida utbredning.

Det finns många medborgardataset där naturintresserade registerat olika arter på olika platser och även över längre tid. Detta gör dataseten särskilt intressanta för att se närmare på artutbredning och hur framtiden ter sig för dessa arter. I en studie undersöktes möjligheten att kombinera medborgardataset, där förekomsten av svampen ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) rapporterats, med skogliga konsekvensberäkningar. Svampen ullticka är en rödlistad art som ofta återfinns i områden med mycket död ved. Konsekvensberäkningarna som utnyttjats är de som genomförts inom projekt SKA 15, beräknade med RegVis.

I studien jämförs fem olika modeller för beräkning av förekomst av svampen ullticka, som alla ger resultat som kan användas för att göra prognoser. Genom att tillämpa modellerna kunde man visa hur förekomst av ullticka förändras över tid beroende på skogstillståndets utveckling. Prognoserna kan fungera som underlag för beslutsfattare inom landskapsplanering och naturvård.

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se