SLU-nyhet

PFAS och PAC – nya miljögifters spridning i miljön undersöks i en ny avhandling

Publicerad: 13 oktober 2017
Cover photo_SLU_minh anh ngyen.jpg

Minh Anh Nguyen har i sin avhandling tittat på per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och polycykliska aromatiska föreningar (PAC), som är nya typer av persistenta organiska föroreningar (POPs) i miljön. Han fann att de vattendrag med högre koncentrationer av PFAS hade liknande typer av PFAS-föroreningar, troligtvis på grund av liknande typ av punktkällor så som brandövningsfält och reningsverk. Studierna om PAC fokuserade på diffusa källor, från atmosfärisk deposition, och dess fördelning mellan mark och vattendrag i ett orört skogsområde jämfört med tätbebyggt område. Läckage från mark till vattendrag av PAC berodde dels på landskapstyp och dels på årstidsvariationer, och tätbebyggda områden påverkade halterna av PAC i högre grad än orörda skogsområdet.

PFAS och PAC har senaste åren fått stor uppmärksamhet på grund av deras potentiella toxicitet och hög rörlighet i mark och vatten. PFAS är artificiella kemikalier med unika egenskaper som används inom industrin och i konsumentartiklar som till exempel brandskum, vattenavvisande material i funktionskläder samt livsmedelsförpackningar. PAC kan bildas naturligt (finns t.ex. i kol och råolja), produceras oavsiktligt under ofullständig förbränning av organiska material (t ex fossila bränslen och sopor) eller produceras avsiktligt inom industrin. Syftet med avhandlingen var att förbättra vår förståelse för transportvägarna av dessa föroreningar i orörda och förorenade avrinningsområden.

Fakta:

Avhandlingen ”Legacy and emerging pollutants in pristine and polluted boreal catchments” kommer att försvaras fredag 20 oktober klockan 9 I Loftets hörsal, SLU Ultuna, Uppsala


Kontaktinformation

Minh Anh Nguyen, Doktorand
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi, SLU
anh.minh.nguyen@slu.se, 018-673045