SLU-nyhet

Odling av smultron i substrat

Publicerad: 26 oktober 2017
Regina.JPG

Ett första försök att odla smultron i substrat lovar gott inför fortsättningen, men metoderna behöver utvecklas.

- Det är naturligtvis en mycket ömtåligare produkt än jordgubbar, men jag tror säkert det finns en marknad till restauranger och exklusiva livsmedelsprodukter. I Frankrike och Italien är odlingen etablerad. Det bör vara fullt möjligt även i Sverige, säger försöksledare Birgitta Svensson på Institutionen för biosystem och teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

  Hon har tillsammans med Kiviks musteri, med finansiering från bland annat Partnerskap Alnarp, genomfört en försöksodling under två år. Två sorters smultron (Regina och Rödluvan) odlades i torvfyllda odlingssäckar med olika tillförsel av näring.

    Regina, från Frankrike, visade sig fungera klart bäst. Den gav dubbelt så mycket bär som Rödluvan och växte än bättre när den fick näring. Rödluvan däremot lade energin på att utveckla revor, vilket kan vara bra i en villaträdgård men inte i de här sammanhangen.

   - Nu vet vi att odling i substrat är fullt möjlig. Med odling i tunnel och optimalt anpassad växtnärings- och vattentillförsel bör avkastningen kunna höjas rejält. Kiviks Musteri, som planerar att använda smultron i en av sina produkter, utvärderar smaken. Mitt intryck är att den inte påverkades negativt av att tillväxten drevs på genom gödsling, säger Birgitta Svensson.

Av Pär Fornling


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se