SLU-nyhet

Skogspusslet! Nytt nummer av Biodiverse om olika perspektiv på skogen

Publicerad: 11 oktober 2017
Biodiverse-2017-3_hela-omsl_200.jpg

Med de många mål, aktörer, viljor och behov som finns i och kring den svenska skogen, är det ett utmanande - men nog så viktigt - pussel att lägga. I nummer 3 av Biodiverse tar vi upp olika perspektiv på skogen.

Här vill vi ge ytterligare inspel, resa nya frågor och ge exempel på forskning kring skogen och den biologiska mångfalden.

Kan till exempel maskinförare vid skogsavverkningar förbättra förutsättningarna för den kvarlämnade biomassan att bevara och gynna den biologiska mångfalden? Karin Gerhard, CBM, skriver om ett forskningsprojekt som undersökte hur man kan öka skörden av biobränsle med bibehållen hänsyn till miljön.

Johnny de Jong och Torbjörn Ebenhard frågar sig om naturvården är alltför artfixerad, i ljuset av den nya kunskapen om mörk biodiversitet.

Per Simonsson, pensionerad naturvårdare med förflutet på länsstyrelsen i Västernorrland och SCA skog, och som disputerade hösten 2016 med en avhandling om naturvård i svenska skogar, reder i en artikel ut hur mycket skyddad skog det egentligen finns i Sverige. Det förekommer ibland i debatten olika siffror om detta. Siffror som i sig kan vara lika korrekta, men som utgår från olika sätt att räkna. Det viktiga, skriver Per Simonsson, är att man i diskussioner om skyddad skog är tydlig med vilka definitioner man utgår från i sina beräkningar.

I en ny avhandling har Malin Brännström, Umeå universitet, beskrivit förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. Hon konstaterar att de motsättningar som finns mellan renskötseln och skogsbruket grundar sig i brister i dagens skogsvårdslagstiftning.

Läs också om Grön infrastruktur, en Bioblitz i mångfaldens tecken, samiska kulturspår i skogen, och begreppen hyggesfritt och kalhyggesbruk.

Läs hela numret på www.biodiverse.se, som pdf eller som webbtidning.

Läs mer om Biodiverse här. Prenumerera utan kostnad genom att skicka ett mejl till biodiverse@slu.se

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se