SLU-nyhet

Växtskyddsåtgärder för att bekämpa rotsjukdomar på tomat

Publicerad: 10 oktober 2017

Korkrot och fusarium rot- och stambasröta är de viktigaste jordburna rotsjukdomarna på ekologisk tomat som odlas i växthus. Därför har Stina Moritz i sitt kandidatarbete sammanställt information om växtskyddsåtgärder som begränsar rotsjukdomarna och hur de här åtgärderna fungerar i ett ekologiskt odlingssystem i växthus.

Skadesvampar orsakar skördeförluster i växthusodling

Ekologisk växthusodling är en intensiv växtproduktionsform med kort eller ibland obefintlig växtföljd. Det leder till att svampar som är skadliga för växter blir fler och fler. Där samma jord har använts under en längre tid förekommer ofta problem med skadesvampar som orsakar stora skörd- och kvalitetsförluster. Korkrot, orsakad av svampen Pyrenochaeta lycopersici, och fusarium rot- och stambasröta, orsakad av Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici är bland de allvarligaste och mest problematiska rotsjukdomarna inom svensk tomatproduktion.

Stina Moritz har gjort en litteraturstudie för att sammanställa information om växtskyddsåtgärder som begränsar rotsjukdomar och utreda hur åtgärderna fungerar i ett ekologiskt odlingssystem i växthus.

– Jag har använt vetenskapliga artiklar för att få fram information om skadesvamparna och om olika växtskyddsåtgärder samt hur de olika åtgärderna påverkar skadesvamparna. Jag har också pratat med Jordbruksverket om vilka växtskyddsåtgärder de rekommenderar i dagsläget och diskuterat med en rådgivare inom ekologisk produktion.

Spara

Korkrot och fusarium rot- och stambasröta är de viktigaste jordburna rotsjukdomarna på ekologisk tomat som odlas i växthus. De här tomatrötterna är drabbade av korkrot. Foto: Hanna Friberg.

Ympning, senap, kompostering och biologiska preparat mot svampsjukdomarna

Växtskyddsåtgärder som kan användas för att hämma båda sjukdomarna är till exempel ympning av ädelsorter av tomat på motståndskraftiga grundstammar, tillförsel av kompost och bioångning med hjälp av sareptasenap. Sareptasenap fungerar som biologisk bekämpning av skadesvamparna. Kompostering av odlingsjorden har en hämmande effekt på Fusarium-svampen men inte på Pyrenochaeta-svampen.

Vissa biologiska preparat av antagonistiska mikroorganismer kan ha en hämmande effekt på svampsjukdomarna men formuleringarna behöver förbättras för att preparaten ska bli mer effektiva. Även arbuskulär mykorrhiza, en symbiotisk svamp som lever med tomatrötterna, har en hämmande effekt på fusarium rot-och stambasröta.

– Jag kom fram till att rotsjukdomar bekämpas bäst när flera växtskyddsåtgärder kombineras. I framtiden skulle det vara bra att göra studier av kombinationer av olika växtskyddsåtgärder för bekämpning av korkrot och fusarium rot- och stambastöra, säger Stina.


Kontaktinformation

hanna.friberg@slu.se, 018-671876

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se