SLU-nyhet

34 forskningsmiljoner till SLU från VR

Publicerad: 02 november 2017

Elva SLU-forskare har i dagarna beviljats bidrag från Vetenskapsrådet, tio inom området naturvetenskap & teknikvetenskap och ett inom medicin & hälsa. Sammanlagt handlar det om drygt 34 miljoner kr, flertalet avseende åren 2018–2021. Bland projekten som beviljats anslag finns t.ex. ”evolution av myggors preferens för människodoft”.

Nedan följer en förteckning över vilka som fått bidrag, samt institutionstillhörighet och belopp.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Mirco Bundschuh (Vatten och miljö) 3,6 mkr, Anders Hafrén (Växtbiologi) 2,8 mkr, Rickard Ignell (Växtskyddsbiologi) 2,1 mkr, Claudia Köhler (Växtbiologi) 4,3 mkr, Matthew Low (Ekologi) 3,7 mkr, Ewa Mellerowicz (Skoglig genetik och växtfysiologi) 2,85 mkr, Charles Melnyk (Växtbiologi) 2,8 mkr, Marie-Charlotte Nilsson (Skogens ekologi och skötsel) 2,85 mkr, Hans Ronne (Skoglig mykologi och växtpatologi) 3,2 mkr och Mats Öquist (Skogens ekologi och skötsel) 3,48 mkr.

Medicin och hälsa

Ylva Sjunnesson (Kliniska vetenskaper) 2,4 mkr.

Klicka på respektive ämnesrubrik för mer information från Vetenskapsrådet.


Kontaktinformation