SLU-nyhet

Hur påverkas djursamhällen av förändringar i miljön?

Publicerad: 15 november 2017
Inachis_io_Lill-Jansskogen.jpg

Med hjälp av data från miljöövervakningsprogram och ny statistisk metodik ska Jonas Knape på SLU studera förändringar i fågel- och fjärilssamhällen. De nya metoderna kan ta hänsyn till ekologiska samband mellan arter, som konkurrens eller förhållandet mellan rovdjur och bytesdjur, samt miljöfaktorer. Förhoppningen är att detta skall leda till en bättre förståelse för hur fågel- och fjärilssamhällen har påverkats av miljöförändringar.

I Sverige finns ett standardiserat nationellt övervakningsprogram för fåglar sedan 1996 och ett för dagfjärilar sedan 2010.  Dessa används bland annat som underlag för att följa upp Sveriges miljömål om ett rikt djur och växtliv.

Ny statistisk metod

Nu ska Jonas Knape använda ny statistisk metodik som bättre tar vara på  information i data och tar hänsyn till ekologiska samband mellan arter. Med metoden kommer man förhoppningsvis att på ett mer detaljerat sätt kunna analysera och förstå hur djursamhällen förändras över tid som följd av förändringar i klimat och markanvändning. Detta kan ge bättre uppskattningar av hur samhällen ändras och en ökad förståelse av möjliga orsaker till förändringar.

Fåglar och fjärilar

Jonas Knape kommer att använda de nya metoderna för att studera hur fågel- och fjärilssamhällen har förändrats över tid och undersöka kopplingar till miljöförändringar. Till exempel överges många småskaliga jordbruk och betesmarker vilket leder till igenväxt som påverkar flera fåglar och fjärilar.