SLU-nyhet

Produktion av ostronskivling på biomassa från anlagd våtmark

Publicerad: 22 november 2017
914.jpg

Odlad matsvamp är ett livsmedel som har stor utvecklingspotential i Sverige. Ur ett miljöperspektiv är den odlade matsvampen intressant dels som ett proteinrikt alternativt till kött men också som en livsmedelsproduktion som kan integreras in i ett kretslopp. I ett projekt från SLU i Alnarp har biomassa från anlagd våtmark utvärderats som substrat för odling av ostronskivling och resultaten visar att det är ett lämpligt svampodlingssubstrat som stödjer en hög produktion.

Odlad matsvamp är ett livsmedel som har en stor utvecklingspotential och som det finns ett ökande intresse för i samtliga nordiska länder. I det här projektet har biomassa från anlagd våtmark i Trelleborgs kommun bestående av bladvass och kaveldun, använts. Biomassan har behandlats och därefter ympats med mycel från ostronskivling. I försöken, som genomfördes vid Institutionen för Biosystem och Teknik i Alnarp, uppnåddes en hög produktion av ostronskivling.

- Det finns alltså goda möjligheter att utveckla detta substrat vidare för en småskalig och lokal produktion av ostronskivling, säger projektledare Malin Hultberg. Det kan också vara intressant för lantbrukare som valt att anlägga våtmarker för att hindra näringsläckage.

Av Lena Johnson


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se