SLU-nyhet

Svampmedel påverkar nedbrytning i vattendrag

Publicerad: 28 november 2017
Front cover_Thesis Feckler.jpg

Den 30 november försvarar Alexander Feckler sin avhandling, “Chemical stressors influence aquatic ecosystem processes - Fungicide effects on decomposer communities and primary consumers”. Resultaten från avhandlingen visar bland annat att svampmedel kan ha stor påverkan på nedbrytningsprocessen, men också att tidigare exponering av växtskyddsmedel kan öka nedbrytningen.

Lövnedbrytning är en viktig process som bidrar med näring och energi till akvatiska ekosystem. Två grupper är viktiga för lövnedbrytning i vattendrag: mikrosvampar och lövätande ryggradslösa djur (evertebrater). Både grupperna påverkas av de växtskyddsmedel, speciellt svampmedel (fungicider), som används inom jordbruket.

Med hjälp av laboratorieexperiment har Alexander Feckler undersökt hur svampmedel påverkar mikrosvamparnas sammansättning och funktion. Resultaten visade att svampmedlen kan ha stor negativ påverkan på lövnedbrytningen. Hur stor påverkan var berodde på om de akvatiska mikrosvamparna tidigare exponerats av växtskyddsmedel.

Resultaten, tillsammans med en förväntat ökning av användningen av växtskyddsmedel, ger anledning till oro eftersom nedbrytningen är en viktig process för vattendragens ekosystem.

Fakta:

Alexander Feckler försvarar sin avhandling den 30:e november klockan 9.00 i Audhumbla i VHC. Mer information om disputationen och en länk till själva avhandlingen finns här.

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se