SLU-nyhet

Vinodling i kallare klimat

Publicerad: 15 november 2017
LTV-fakta 2017_24_ver2.jpg

Att producera vin i Norden är idag fullt möjligt med föränderligt klimat, kontinuerlig höjning av medeltemperaturen och ett utbud av sorter som är anpassade att mogna fram i det lägre temperaturområdet inom vad som är artspecifikt för vinplantor, Vitis vinifera.

Svensk vinodling har ökat i omfattning de senaste åren, det gäller såväl  arealer, skördeutbyte som volymer. I ett nytt faktablad från Tillväxt Trädgård beskriver Lotta Nordmark och Gun Hagström både odling och odlingsteknik för vinplantor samt framställning av vin. De ger en översiktlig beskrivning över kunskapsläget inom området. Exempel på områden som berörs är lämplig odlingsplats, skörd och sortering, jäsningsprocessen samt omtappning, lagring och buteljering. Läs mer i LTV-fakultetens faktablad nr 2017:24

Fakta:

Vinodling i kallare klimat, LTV-fakultetens faktablad nr 2017:24. Lotta Nordmark, Institutionen för biosystem och teknologi och Gun Hagström, Lyssna Affärsutveckling AB.

Faktabladet är utarbetat vid SLU i Alnarp. Arbetet har finansierats av Tillväxt Trädgård genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Till Tillväxt Trädgårds projektbank


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se