SLU-nyhet

Claudia Köhler invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Publicerad: 22 december 2017

Claudia Köhler, professor vid SLU:s institution för växtbiologi i Uppsala, är en av nio nya ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien. Hon är invald som utländsk ledamot av klassen för biologiska vetenskaper.

Kungl. Vetenskapsakademien består av ca 450 svenska och ca 175 utländska ledamöter, som är organiserade i tio klasser. Tillsammans utgör de Sveriges främsta expertpanel inom vetenskapen. Akademien är en obunden, icke-statlig organisation, vars uppgift är "att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället".

Claudia Köhlers forskning handlar om genetiska och epigenetiska mekanismer som styr fröutveckling och artbildning hos växter. Huvudintresset i hennes forskargrupp rör frövitan, den vävnad som försörjer grodden med näring, på samma sätt som moderkakan försörjer ett foster. Forskningen syftar till att klarlägga hur frövitan påverkar frötillväxt och reglering av embryoutveckling, samt hur den skapar barriärer mot korsning av växter av olika arter eller med olika antal kromosomuppsättningar. Fokus ligger på grundläggande forskningsfrågor, men gruppen strävar också efter att hitta praktiska tillämpningar.

Claudia Köhler är professor i molekylär växtcellbiologi vid SLU:s BioCentrum i Uppsala sedan oktober 2010, och hon var innan dess verksam i Zürich i Schweiz. I våras tilldelades Claudia Köhler Göran Gustafssonpriset, ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda vetenskapliga prisen bland yngre forskare i Sverige. Under året har hon även valts in som medlem i European Molecular Biology Organization (EMBO) – ett nätverk som har som målsättning att främja den europeiska forskningen inom livsvetenskaperna.

Läs mer i nyheten från KVA
http://www.kva.se/sv/nyheter/nio-nya-ledamoter-invalda-i-akademien

Mer information om Claudia Köhlers forskning

Claudia Köhlers laboratorium
http://kohlerlab.se/