SLU-nyhet

Drygt 21 miljoner från Stiftelsen lantbruksforskning

Publicerad: 15 december 2017

SLU-forskare har i dagarna beviljats bidrag för tio projekt inom Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning 2017. Bidragen uppgår sammanlagt till drygt 21 miljoner kronor.

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar 17 nya forskningsprojekt med drygt 40 miljoner kronor i 2017 års öppna utlysning. Projekten har beviljats inom fyra fokusområden: Energi & biomassa, företagande, klimat & miljö och livsmedel. Ungefär hälften av bidragsmedlen går till de tio SLU-ledda forskningsprojekten.

Nedan följer en förteckning över vilka SLU-forskare som fått bidrag som huvudsökande, samt institutionstillhörighet, belopp och projekttitel.

  • Sabine Jordan, Mark och miljö, 2 350 000 (Vitmossa (Sphagnum) är framtidens klimatvänliga torvsubstitut i våra trädgårdar)
  • Daniel Nilsson, Energi och teknik, 1 200 000 (Kostnadseffektiva system för skörd av slybränslen)
  • Helena Hansson, Ekonomi, 2 996 000 (Strategier för företagsutveckling i lantbruket – drivkrafter och ekonomiska effekter)
  • Thomas Keller, Mark och miljö, 3 062 000 (Förmedling av kunskap om markpackning: från mätningar till utveckling av beslutsstödsystem)
  • Jenny Larsson, Kliniska vetenskaper, 823 800 (Är Enterococcus hirae orsak till den nya spädgrisdiarrén?)
  • Kjell Holtenius, Husdjurens utfodring och vård, 2 750 000 (Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion)
  • Else Verbeek, Husdjurens miljö och hälsa, 1 997 000 (Tillskott av probiotika till smågrisar: en bedömning av effekt, användbarhet och ekonomi)
  • Sigrid Agenäs, Husdjurens utfodring och vård, 2 996 000 (På samma våglängd – LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor)
  • Johannes Forkman, Växtproduktionsekologi, 1 479 000 (Säkrare statistik i svensk sortprovning)
  • Göran Bergkvist, Växtproduktionsekologi, 1 900 000 (Halva ytan bearbetas – odlingssystem med radhackning, bandsådd, bandsprutning och mellangrödor)

Länk till pressmeddelande från SLF


Kontaktinformation