SLU-nyhet

”Etik åsidosätts vid jakt på hjortkalvar”

Publicerad: 26 december 2017

”Regeringens ändring i jaktförordningen gällande skyddsjakt på kron- och dovhjort innebär att man utan beslut från länsstyrelse kan skjuta nyfödda kalvar. Beslutet innebär också att man inom ramen för denna skyddsjakt får jaga när hindarna (hondjuren) är högdräktiga.”

”Förutom att förslaget är oetiskt och torde väcka anstöt hos många människor, har regeringen i och med regeländringen totalt negligerat kunskap om hjortdjurens förvaltning, beteende och ekologi. Förvånade är också att denna regeländring kommer från en regering som anser sig ha en stark natur- och miljöprofil.”

Det skriver nio forskare, bl a docenterna Carl-Gustaf Thulin och Helena Röcklinsberg, SLU, i en debattartikel i Svenska Dagbladet

”Den nuvarande regeringen säger sig vilja stärka djurs välfärd när det gäller djurhållning och vill begränsa mängden djurförsök. Vi vill då uppmärksamma att alla vilda djur, oavsett hur karismatiska de är, bör omfattas av samma omsorg och att regeringen därmed inser det motsägelsefulla i denna regeländring. Att etiskt försvara jakt på nyfödda eller en månad gamla kalvar eller i grupper med högdräktiga hindar är orimligt. Gör om, gör rätt”, avslutar de nio debattinlägget.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se