SLU-nyhet

Tid för lucköppning och reflektion

Publicerad: 04 december 2017
paketmall300.jpg

I fredags var det premiär för årets julkalender från SLU:s miljöanalys. Här kan du under varje dag fram till julafton ta del av ny kunskap om miljö, natur och hållbarhet. Passa också på att läsa vicerektor Kevin Bishops reflektioner och framåtblick om "Miljöanalys i hållbarhetens tjänst".

Till Julkalendern!

Innehållet bakom luckorna i kalendern tar upp frågor om vad som händer i våra ekosystem och om hur vi kan använda dem på ett mer hållbart sätt. De frågor som lyfts fram i kalendern knyter främst an till arbetet inom SLU:s miljöanalysprogram och SLU:s framtidsplattformar.

Hur kan fler engageras i hållbarhetsfrågorna? Om det och mer reflekterar Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid SLU, kring i sitt senaste inlägg i rektorsbloggen.

Fakta:

SLU:s miljöanalys och Agenda 2030

SLU har ett särskilt uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys som skapar beslutsunderlag för arbetet med Sveriges miljökvalitetsmål, naturresursförvaltning, EU-direktiv och internationella konventioner. Där ingår också att bidra med underlag till nationella och globala indikatorer för arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. SLU har särskilt fokus på 12 av de 17 globala målen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se