SLU-nyhet

SLU Alnarp får EU-miljoner till matprojekt

Publicerad: 19 december 2017

EU-projektet Nextfood har som mål att utveckla och testa nya sätt att jobba med utbildning och innovation inom lantbruksnäringen, med avsikten att bidra till en mer hållbar matproduktion. SLU Alnarp har nu fått drygt 13 miljoner kronor för sin del i projektet.

Projektet kommer att studera tio fall från olika håll i Europa där man utmanar gamla uppfattningar om vad utbildning och rådgivning är. Fallen kommer att bygga på så kallad action learning med ett stort inslag av samarbete mellan studenter, lantbrukare, rådgivare och representanter från andra delar av värdekedjan.

För att säkerställa att framtidens utbildningar inom lantbruk, livsmedelsförädling och skog bidrar med den kunskap och de färdigheter som behövs för att möta framtidens stora utmaningar inom hållbarhet – såväl ekologisk och ekonomisk som social – kommer Nextfood att ta fram ett krediteringssystem för europeiska lärosäten.

Ett problem som ofta framkommer i genomlysningar av lantbrukets kunskaps- och innovationskedja är att det saknas motiv för forskare att arbeta med praktiknära forskning. Detta ska projektet bidra till att lösa genom att utveckla och testa en metod för att mäta och bedöma forskning utefter den effekt den bidrar med hos slutanvändaren lantbruksföretaget snarare än att ensidigt titta på forskningens excellens.

Nextfood har en total budget på 70 miljoner kronor från EUs forskningsfond Horizon 2020, varav 19 procent tilldelas SLU. Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp kommer att vara så kallad lead partner.

Projektet har totalt 19 partner i Europa, Afrika och Sydamerika.

Kontaktperson: Martin.Melin@slu.se  tel 040-41 54 20, 0768-34 79 56


Kontaktinformation