SLU-nyhet

Ny utgåva av Branschbeskrivning Trädgård

Publicerad: 20 december 2017
framsidabranschbeskr.jpg

Uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård är klar. Branschbeskrivningen ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse i samhället, främst nationellt men även ur internationell synvinkel. Värdet av den svenska trädgårdsbranschen uppskattas till 32 miljarder kronor och ger sysselsättning åt nästan 70 000 personer, på hel eller deltid.

Den första utgåvan av Branschbeskrivning Trädgård kom 2012 och blev en värdefull och uppskattad sammanställning om en bransch som spänner över många områden. 2017 års uppdatering innehåller aktuella siffror och ny kunskap men slutsatsen är den samma – området trädgård har fortsatt stor betydelse i det svenska samhället.

De allra flesta har på något sätt anknytning till trädgård, genom det vi äter, vår boendemiljö, rekreation, rehabilitering och inte minst genom det stora intresset för fritidsodling.

Trädgårdsbranschen omfattar sammanfattningsvis områdena hortikultur, utemiljö och fritidsodling. Den är en viktig motor i en värdekedja som börjar med företag som levererar insatsmedel och som slutar med konsumtion av livsmedel, prydnads- och plantskoleväxter, utemiljötjänster och fritidskonsumtion.

I framtiden finns det ett stort behov av forskning-, utbildnings- och utvecklingsresurser inom trädgårdsbranschen för att denna ska utvecklas på ett positivt, värdeskapande sätt och bidra till det svenska samhällets tillväxt och expansion.

Skribenterna, välkända i trädgårdssammanhang, är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, i konsultföretaget Grön Kompetens AB samt i Fritidsodlarnas Riksförbund.

Av Marianne Persson

Fakta:

Arbetet med uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård, 2017 års version, har samordnats av Tillväxt Trädgård, vid Enheten för samverkan och utveckling på SLU Alnarp. Projektstöd från Jordbruksverket och Europeiska fonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, har till stor del finansierat arbetet.
Den uppdaterade versionen finns att ladda ned som pdf här.


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se