SLU-nyhet

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Publicerad: 23 december 2017

Nordforsk, som sorterar under Nordiska ministerrådet, har beviljat medel till ett forskningssamarbete som ska tackla de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för jord-och skogsbruk på nordiska breddgrader. I konsortiet ingår Københavns Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Helsingfors universitet, Lunds universitet och UiT Norges arktiske universitet. Projektledare är Erik Alexandersson, SLU.

Projektet, som heter "NordPlant - A Climate and Plant Phenomics Hub for Sustainable Agriculture and Forest Production in Future Nordic Climates", startar 1 januari 2018 och ska löpa under sex år.

Utgångspunkten för projektet är att de nordiska länderna behöver en jord- och skogsbrukssektor som är mindre känslig för klimatförändringar, och därför behöver göra en gemensam kraftsamling när det gäller vetenskap och innovationskapacitet. Det handlar å ena sidan om att utnyttja avancerade växtodlingsfaciliteter och den snabbt växande kunskapen om växters genetik, och å andra sidan om att vara förberedd på olika klimatscenarier.

SLU medverkar i projektet genom forskningsnätverket PlantLink, som är ett samarbete mellan SLU i Alnarp och Lunds universitet. Det beviljade anslaget från Nordforsk till PlantLink är totalt 15,9 miljoner norska kronor (över 3+3 år).

Läs mer om projektet i nyheten från Nordforsk
https://www.nordforsk.org/no/news/nordforsk-skal-finansiere-seks-universitetskonsortier

Kontaktperson

Erik Alexandersson, docent
Institutionen för växtskyddsbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
040-41 53 38, erik.alexandersson@slu.se
https://www.slu.se/cv/erik-alexandersson/
http://www.plantlink.se/