SLU-nyhet

SLU-forskare kritiserar pensionsförslag

Publicerad: 20 december 2017

Vi är mycket oroade över konsekvenserna av att, som föreslagits, senarelägga ålderspensionen, skriver 54 arbetsmiljöforskare, varav tre från SLU, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Förslaget utgår från att arbetskraftsdeltagande i princip enbart styrs av ekonomin, medan forskningen visar att det bara är en av flera faktorer som styr hur länge och hur mycket människor väljer att arbeta, menar de 54.

"Det här sättet att lösa problemet med en åldrande befolkning och ett sviktande pensionssystem är inte samhällsekonomiskt lönsamt på lång sikt, utan riskerar bara att flytta runt folk mellan olika ersättningssystem”, heter det bl a i artikeln. 

”Ta nytta av den forskning som vi har tagit fram. Ekonomin är självklart viktigt för att vi ska vilja arbeta, men den är som sagt enbart en av flera faktorer med betydelse vårt arbetsliv.

Ett hållbart och acceptabelt pensionssystem måste därför utformas utifrån personliga förutsättningar och förhållanden i arbetslivet. Ett hållbart arbetsliv för allt fler i vår åldrande befolkning fordrar att vi samtidigt beaktar faktorer som relaterar till biologisk/kroppslig ålder, mental/kognitiv ålder samt social ålder/livsloppsfas samt de attityder som är kopplade till ålder”, skriver artikelförfattarna, bl a docent Stefan Pinzke, professor Peter Lundqvist, och fil dr Elisabeth von Essen, SLU Alnarp


Kontaktinformation

Peter Lundqvist, professor
Institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
peter.lundqvist@slu.se, 040-41 54 95, 0707-29 61 15