SLU-nyhet

Att nå fram! Nytt nummer av Biodiverse om kommunikation för förändring

Publicerad: 27 februari 2017
omsl-Biodiverse-2017-1_170224_200.jpg

Att förlusten av biologisk mångfald går snabbt vet vi. Men har medvetenheten om problemen bidragit till att minska hastigheten i utarmningen av arter globalt?I detta specialnummer av Biodiverse, som är ett samarbete med Centrum för naturvägledning, CNV, undersöker vi konsten att kommunicera kunskap om miljö, natur och biologisk mångfald som leder till förändring.

Hur skapar man processer som utvecklar den kommunikation om natur- och kulturarv som ökar viljan att agera för att hållbart bruka och förvalta vår natur? Hur kan vi som för naturens talan röra oss från information och kunskapsförmedling mot dialog, lärande för hållbar utveckling och ett gemensamt ansvar för världen omkring oss?

Illustration: Stina Wikander/AzoteI samarbete med Centrum för naturvägledning, som också finns på Sveriges lantbruksuniversitet, belyser vi på CBM dessa och andra frågor ur olika perspektiv, för att tydliggöra och exemplifiera betydelsen av kommunikation för arbetet med naturvård och biologisk mångfald. Läs om Den reflekterande naturvägledaren, hur biologiskt kulturarv kan locka fram historierna i landskapet, om värderingars betydelse för delaktighet. Vi skriver om det växande nätverk som väktare utgör inom Svenska fenologinätverket, om mainstreaming av biologisk mångfald, Foto: Tommy lennartssonNaturskyddsföreningens kampanj om Vilda grannar, och Riksteaterns satsning under 2017 om människans förhållande till naturen.

Centrum för biologisk mångfald, CBM, har sedan 1995 i uppdrag från SLU och Uppsala universitet att producera och kommunicera policyrelevant forskning om det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling.

Centrum för naturvägledning, CNV, tillkom 2008 genom en överenskommelse mellan SLU och Naturvårdsverket med uppdrag att samla och stötta alla de som kommunicerar natur- och kulturmiljöfrågor i landskapet och bidra till utveckling av naturvårdens ”visa-verksamhet”. CNV ger regelbundet ut nyhetsbrevet Naturvägledaren. De frågor CBM och CNV hanterar ligger nära varandra och tillsammans når våra verksamheter en bred grupp av samhällsaktörer.  

Läs hela numret på www.biodiverse.se, som pdf eller som webbtidning.

Läs mer om Biodiverse här. Prenumerera utan kostnad genom att skicka ett mejl till biodiverse@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se