SLU-nyhet

Ny skrift från EPOK: "Klok antibiotikaanvändning till våra lantbruksdjur"

Publicerad: 01 februari 2017
antibiotika_Sida_01.jpg

Kan ekologisk djurhållning visa vägen för att minska risken för resistens? I en ny skrift från EPOK diskuteras vilka strategier som bör användas för att minska resistensutvecklingen hos människor och djur samt vilken roll det ekologiska lantbruket kan ha i detta.

Hösten 2015 samlade EPOK under ledning av Stefan Gunnarsson, universitetslektor i uthållig djurproduktion och tidigare medarbetare vid EPOK, ett antal experter inom antibiotikaresistens, smittskydd och ekologisk djurhållning för en workshop på KSLA i Stockholm. Den nya skriften är en faktasammanställning från denna workshop.

Lantbruksdjur kan utgöra en källa för mikroorganismer med antibiotikaresistensgener, och det finns behov av att minska risken för att vissa antibiotika som används till djur i framtiden kan få en minskad effektivitet vid behandling av sjuka människor och djur på grund av resistensutveckling.

Certifiering av ekologiska livsmedel kan ge möjlighet att begränsa utvecklingen av antibiotikaresistens. När det gäller förekomsten av antibiotikaresistens i Sverige är läget bra ur ett internationellt perspektiv med låg förekomst av antibiotikaresistens. I en studie kunde man se att ekologiska grisar hade signifikant mindre förekomst av antibiotikaresistenser hos E. coli än konventionella grisar i fyra EU-länder. Ekologisk produktion skulle därför kunna förbättra situationen i de länder där antibiotikaresistens är ett problem.

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se