SLU-nyhet

Vallen, Sveriges största gröda, har egen konferens

Publicerad: 03 februari 2017

Vallen som foder utgör den i särklass största grödan i svenskt lantbruk. Vallens uthållighet, avkastning och näringsinnehåll har en avgörande betydelse för det ekonomiska utbytet i mjölk- och köttproduktionen, och vallens betydelse för en sund hästhållning blir allt tydligare. Den 7-8 februari ordnas en vallkonferens vid SLU I Uppsala.

Klarar sig korna utan proteinkoncentrat? Hur uppnår jag optimala vallfoderkvaliteter till olika djurkategorier? Hur lyckas jag få fram närproducerat protein i ett förändrat klimat? Hur utvecklar vi betesskötseln på åkermark? Kan hästarna rädda våra naturbeten? Vallens miljöeffekter och ekonomi berörs liksom projekt som ligger "i framkant" när det gäller skattning av grovfoderintag och precisionsodling i vall.

Flertalet av dessa frågor kommer att besvaras under Vallkonferens 2017 som äger rum 7–8 februari på SLU, Uppsala. Initiativet kommer från näringen och konferensen arrangeras av SLU i samarbete med Växa Sverige, Hushållningssällskapet och LRF Mjölk.

Goda exempel ges på hur man som lantbrukare kan trimma sin vallproduktion med inspiration från t.ex. Årets Vallmästare. På konferensen delas priset ut till Årets Vallmästare 2017.

Konferensen riktar sig till rådgivare, forskare och lantbrukare samt till företagen i branschen. Mötet mellan olika yrkeskategorier som har ett gemensamt in­tresse för vall, att hämta in kunskap och få en gemensam förståelse för vilka krav som ställs både i odling och utfodring för att vi optimalt skall kunna utnyttja den resurs som vallen utgör är en viktig del av konferensen. Att kunna erbjuda optimal kvalitet av vallfoder till olika djurkategorier är lika viktigt för hästar som för idisslare. Vid konferensen ligger fokus främst på vall för idisslare, men ett parallellt spår inriktat på hästar anordnas också.

Intresset för konferensen är långt mycket större än vi trodde, säger Nilla Nilsdotter-Linde, SLU. Vi har till och med 30 deltagare från övriga Norden och vår förhoppning är att de närmare 290 deltagarna med verksamhet inom växtodling, utfodring och ekonomi ska erbjudas en givande dialog i knutpunkten mellan forskning och praktik.

Vidare information och dokumentation: www.slu.se/vallkonferens-2017

Kontaktpersoner

Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, inst. för växtproduktionsekologi
nilla.nilsdotter-linde@slu.se

Hans Lindberg, Växa Sverige
hans.lindberg@vxa.se

Cecilia Müller, SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård
cecilia.muller@slu.se

Rolf Spörndly, SLU, inst för husdjurens utfodring och vård
rolf.sporndly@slu.se

Gun Bernes, SLU, inst för husdjurens utfodring och vård
gun.bernes@slu.se

Ola Hallin, Hushållningssällskapet
ola.hallin@radgivarna.nu

Jan Eksvärd, LRF
jan.eksvard@lrf.se