SLU-nyhet

Viktigt behålla en mångfald av livsmiljöer i havet

Publicerad: 09 februari 2017

Att kunna behålla flera olika livsmiljöer inom ett ekosystem har stor betydelse för att systemet ska fungera bra. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Över hela världen syns en utveckling mot att antalet livsmiljöer som ingår i de olika ekosystemen minskar på grund av mänsklig påverkan – ekosystemen blir mer enahanda.

Sedan tidigare är det känt att en mångfald arter är positivt för välfungerande ekosystem.

Genom experiment har nu forskare från Göteborgs universitet och SLU för första gången kunnat se att antalet livsmiljöer, habitat, är viktiga för ekosystemen. Forskarna har funnit att ekosystem med flera livsmiljöer fungerar bättre än system bestående av en enda.

− Vi visar att det är viktigt att upprätthålla många livsmiljöer, precis som det är viktigt att bevara en mångfald av arter. Och för naturvården är ett ökat fokus på antalet habitat också högst relevant vid planeringen av skötseln i naturområden, säger Christian Alsterberg, huvudförfattare till den forskningsartikel som nu har publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Har studerat grunda havsbottnar

Christian Alsterberg och hans forskarkollegor har i sin undersökning av livsmiljöernas betydelse studerat artlivet i grunda havsbottnar.

Grunda marina havsbottnar är högproduktiva system som är uppdelade i tydligt skilda livsmiljöer. Det finns sandstränder, finkornig lera, områden med mattor av cyanobakterier och ängar med växter.

− För mikroorganismer (exempelvis bakterier och mikroalger) representerar dessa habitat olika livsmiljöer, där mikroorganismerna har olika funktioner. De producerar syre och minskar effekten av övergödning genom att omsätta näringsämnen, och deras habitat tjänar som uppväxtområden för fisk, säger Lars Gamfeldt, forskare vid Göteborgs universitet.

Traditionellt står livsmiljöer inte i fokus i övervakningen av biologisk mångfald.

− Men eftersom habitat kan vara lättare och billigare att övervaka än arter, kan de vara ett viktigt komplement till existerande miljöövervakning, säger Christian Alsterberg.

Artikeln

C. Alsterberg, F. Roger, K. Sundbäck, J. Juhanson, S. Hulth, S. Hallin, L. Gamfeldt. Habitat diversity and ecosystem multifunctionality—The importance of direct and indirect effects. Sci. Adv. 3, e1601475 (2017).

Kontakt

Christian Alsterberg, christian.alsterberg@biol.lu.se, 070-373 00 12

Lars Gamfeldt, lars.gamfeldt@marine.gu.se, 070-339 39 21

Sara Hallin, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Markmikrobiologi, SLU, 018-67 32 09, sara.hallin@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation