SLU-nyhet

Kryobevarande av hallonsorten 'Mitra' - ett samarbete mellan Nationella genbanken och Luke i Finland

Publicerad: 14 mars 2017
Hallon Mitra.jpg

Hallonsystrarna ’Mitra’ och ’Miranda’ med ursprung från 1940-talets Alnarp är de enda sommarhallonsorterna som tagits fram av svensk växtförädling. Som så ofta med äldre hallonsorter visade de sig vara infekterade med virus. Virusrensningen av ’Miranda’ gick bra och hon växer nu åter i Alnarp, i Nationella genbanken. ’Mitra’ däremot vållade bekymmer och var nära att gå förlorad.

Räddningsauktion för 'Mitra'

För att rädda 'Mitra' lämnades skott till mikroförökning hos In vitro Plant-tech, där Anna Holefors och medarbetare producerade mikroplantor. Med dessa som utgångsmaterial kommer nya friska plantor bli utplanterade i genbanksfälten. För att säkerställa det fortsatta bevarandet beslutades även att 'Mitra' skulle få bli pionjär som första svenska mandatsort i kryo. Sålunda skickades ett antal mikroplantor till forskarna Anna Nukari och Saara Tuohimetsä, som arbetar med kryobevarande vid Natural Resources Institute Finland, Luke.

Vad är kryobevarande?

Kryobevarande i genbankssammanhang innebär att mikroplantor eller ympkvistar lagras vid låga temperaturer i en så kallad kryotank. Den tank som används vid Luke har flytande kväve i botten. Kväve i denna form håller temperaturen -196 °C. Där mikroplantorna bevaras finns kvävet i gasform och här varierar temperaturen mellan cirka -160 °C och -180 °C. Vill man återföra plantorna till ett liv i fält måste de töas med försiktighet. I bildspelet visas mikroplantor av 'Mitra' som på prov varit nedfrysta och sedan töats med gott resultat.

Vad händer nu?

I början av januari 2017 skrevs ett avtal mellan Nationella genbanken och Luke om långsiktigt bevarande av 'Mitra' i kryo. Det innebär att vi för lång tid framöver kommer att ha tillgång till mikroplantor, som kan väckas till liv om det återigen blir problem i fält. Man kan säga att kryobevarandet fungerar som back-up för plantorna i Nationella genbanken. Från de senare hoppas vi så småningom kunna distribuera 'Mitra' till entusiaster som vill odla denna hallonraritet.

Mitra. Foto Saara Tuohimetsä (1).jpg
Hallon 'Mitra'. Foto Saara Tuohimetsä.
Mitra. Foto Saara Tuohimetsä (3).jpg
Hallon 'Mitra'. Foto Saara Tuohimetsä.
Mitra. Foto Saara Tuohimetsä (2).jpg
Hallon 'Mitra'. Foto Saara Tuohimetsä.
Mitra. Foto Saara Tuohimetsä (4).jpg
Hallon 'Mitra'. Foto Saara Tuohimetsä.

Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator för frukt och bär, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se