SLU-nyhet

Miljöregler för stallgödsel ger bra effekt i Sverige

Publicerad: 01 mars 2017
helena-aronsson.jpg

Sverige har kommit långt när det gäller växtnäringsutnyttjande och att begränsa växtnäringsförluster i jordbruket, berättar en ny rapport från institutionen för mark och miljö.

Rapporten, som är skriven av Helena Aronsson och Holger Johnsson på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten, sammanfattar vilka åtgärder regelverket för stallgödselhantering gett upphov till och vad vi vet om deras effekt på näringsläckaget.

En viktig slutsats i rapporten är att samverkan mellan regelverk och rådgivning varit viktigt för framgångsrikt åtgärdsarbete i Sverige.

– De generella reglerna är redan bra i Sverige. Vi har kommit så långt redan i att minska läckaget. För att fortsätta minskningen handlar det mer om finlir och att åtgärderna anpassas till specifika platser, säger Helena i en intervju till ATL.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se