SLU-nyhet

Ny milstolpe för SLU:s geodatadistribution

Publicerad: 06 mars 2017

SLU är sedan flera år värd för en infrastruktur som ger alla universitet och högskolor i Sverige fri tillgång till geografiska data från Lantmäteriet, SCB, SGU och Sjöfartsverket. Nu har 500 000 beställningar gjorts sedan starten i september 2012.

De geodata SLU distribuerar idag används för vitt skilda syften inom utbildning och forskning. Det är digitala kartor, höjddata och flygbilder från Lantmäteriet, data om berggrund, jordarter och grundvatten från Sveriges geologiska undersökning, sjökort från Sjöfartsverket, och geografiska indelningar och rutnät med statistik om befolkningen från SCB.

Nyttan är att lärare, forskare och studenter enkelt och kostnadsfritt får tillgång till grundläggande data för analyser, presentationer och publikationer via nedladdningstjänsten GET som SLU utvecklar och förvaltar med finansiering från Vetenskapsrådet. Förutom att kunna ladda ner data via GET så har användarna även tillgång till geodatatjänster som gör det möjligt att ansluta sitt eget GIS-program direkt till dataproducenternas databaser.

SLU:s nedladdningstjänst startade i september 2012, och nu har alltså beställning nummer 500 000 betjänats.

– Det här känns riktigt kul, säger Mats Högström, som ansvarar för SLU:s GIS-stöd och utvecklar GET tillsammans med Jakob Lagerstedt. Beställningen gällde data med jordlagerinformation från SGU och gjordes från Lunds universitet.

Inom kort kommer utbudet i GET-tjänsten att utökats med ytmodeller från flygbilder och fler högupplösta ortofoton från Lantmäteriet samt en webbaserad karttjänst med sjökort från Sjöfartsverket.

Mer information

Mats Högström, GIS-samordnare, inst. för skoglig resurshushållning
090-786 83 63, mats.hogstrom@slu.se

Länk till information om samverkansavtalet, GET och data som ingår
www.geodata.se/sv/Ga-med/Forskning-utbildning-och-kulturverksamhet/

För Dig vid SLU - länk till info om verktyget GET och användningsvillkor
www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/soka/digitala-kartor/