SLU-nyhet

Nya forskningsrön om skadesvampar från släktet Fusarium diskuterades i Riga

Publicerad: 16 mars 2017
hanna-conference.jpg

Svampar inom släktet Fusarium orsakar stora problem både genom sjukdomar de orsakar och genom att de producerar mykotoxiner. Den 9–10 mars samlades forskare från nordiska och baltiska länder för att diskutera skadebilden, nya forskningsrön och hur problemen kan mildras.

Flera olika pågående projekt undersöker möjligheten att använda biologisk bekämpning för att minska angrepp och toxinproduktion. Hanna Friberg presenterade forskning från SLU om nya metoder för att studera skadesvamparna och en studie om vilka faktorer som påverkar svamparnas utveckling. Resultaten kom huvudsakligen från Ida Karlssons doktorsavhandling.

Fakta:

Axfusarios är allvarlig sjukdom i spannmål. Sjukdomen orsakas av svampar inom släktet Fusarium och har en negativ inverkan på skördens avkastning och kvalitet. De mykotoxiner som produceras av Fusarium-svamparna hamnar i spannmålskornen och kan orsaka hälsoproblem när de konsumeras av människor och djur.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se