SLU-nyhet

Yngre forskare vid SLU får pris

Publicerad: 20 mars 2017

Kungl. Skytteanska Samfundets pris 2017 till en yngre forskare inom den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU tilldelas Eva-Maria Nordström, Skoglig resurshushållning.

Hon bedriver en omfattande och framgångsrik forskning inom området skoglig planering. Aktuella men svårdefinierade frågeställningar är planering av skogsbruk med samtidig hänsyn till flera olika mål och planering med medverkan av flera intressenter.

Hon är bland annat aktiv inom den internationella skogsforskningsorganisationen IUFRO, och är sekreterare i KSLA:s kommitté för skogens ekosystemtjänster.

Priset som är på 30 000 kr utdelas vid Skytteanska Samfundets högtidsmöte den 19 maj.


E-post: eva-maria.nordstrom@slu.se


Kontaktinformation