SLU-nyhet

SLU Global värd för unikt expertmöte om antibiotikaresistens

Publicerad: 22 mars 2017

Djuruppfödare, FN-tjänstemän och veterinärer från ett 15-tal länder från hela världen är i Sverige för att diskutera den globala användningen av antibiotika i djurhållningen. Mötet som är det första i sitt slag, och som SLU Global är värd för, är en del av FN:s nystartade arbete mot anitbiotikaresistens.

Antibiotikaanvändning inom djurhållning ökar i stora delar av världen, både vid sjukdomar och i förebyggande syfte. Ökar gör också antibiotikaresistensen, vilket hotar såväl människors som djurs hälsa.

Under mötet i Uppsala arbetar man fram praktiska handlingsplaner för hur bönder i hela världen ska använda mindre antibiotika.

– Det är lätt för ministrar att skriva under högtravande deklarationer om att minska antibiotikaanvändningen. Att sedan implementera det är svårare. Det som behövs nu är praktiskt genomförbara åtgärder som är intres­santa för djuruppfödarna.

Det säger Ulf Magnusson, som är veterinär och professor på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och temaledare vid SLU Global. Han har jobbat med frågan om djurhälsa i låginkomstländer i drygt 20 år och har varit drivande i att sätta ihop arbetsgruppen.

I maj kommer gruppen att ha ett uppföljande möte i Addis Abeba, för att presentera sina förslag och sprida dem inom sina respektive nätverk.

Källa: UNT 2017-03-22

Länk till ett 20 minuter långt inslag om antibiotikaresistens i Vetandets värld 2017-03-23 där bland annat Professor Ulf Magnusson (SLU) är intervjuad. 

Länk till nyhetsartikel på Global Agenda for Sustainable Livestock.

Fakta:

Sustainable global animal production - how can Sweden contribute?

Report: Sustainable global livestock developmpent for food security and nutrition including roles for Sweden  Report from the Swedish FAO Committee. ISSN: 1652-9316
Author: Ulf Magnusson (SLU)

Invest in animal health in development to reduce poverty

Improved animal health gives poor small farmers increased production and reduces the spread of infectious diseases and multi-resistant bacteria. Sweden has unique experience of organized animal health work and this experience should be utilized more in development work.

Report: Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare Rapport 2017:03 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Authors: Jonathan Rushton (University of Liverpool), Arvid Uggla (SLU) and Ulf Magnusson (SLU). 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation