SLU-nyhet

Vilka metoder är bäst när rovdjurs byten studeras?

Publicerad: 20 mars 2017
workshop-predation.jpg

En ny artikel ger forskare verktyg att avgöra vilken metod som ska användas vid identifiering av ryggradslösa rovdjurs byten.

I slutet av 2014, finansierade CBC Christer Björkmans (från institutionen för ekologi, SLU) pilotprojekt om hur predationstryck varierar i tid och rum. Projektet inleddes med en workshop 2015 som nu har resulterat i en artikel om metoder för att identifiera ryggradslösa rovdjurs byten i fältstudier.

En nyckel för att hitta den bästa metoden

Predation är utan tvekan ett av de viktigaste samspelen mellan levande organismer. När byten ska identifieras, finns det flera olika metoder att välja mellan. I artikeln presenterar författarna en nyckel för att välja vilken metod som passar för en specifik frågeställning. Varje metod presenteras med en introduktion, exempel på tillämpning samt för- och nackdelar.

predation-measurements.png
Exempel på olika metoder för att undersöka predationstryck ute i fält (a) fältobservationer, (b) utestängande hägn, (c) inneslutningsburar, och (d) byten som portvakter (här, svartbaggar på ett snöre).

De metoder som presenteras är fältobservationer, analyser av döda bytesdjur, burstudier (med utestängande eller inneslutande hägn), utplacering av beten, molekylära analyser, stabila isotoper och fettsyreanalyser.

Att kombinera fler metoder kan ge mer ytterligare information

– I många fall är en metod tillräcklig för att undersöka en specifik fråga, men ibland kan en kombination av olika metoder komplettera varandra. Vi hoppas att den här översiktsartikeln kommer att vara särskilt användbar för forskare som är nya på området, säger Mattias Jonsson, en av forskarna bakom studien.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se