SLU-nyhet

Mer än 10 miljoner mätvärden i Miljödata-MVM

Publicerad: 10 april 2017
MVM_10M.jpeg

Mer än 10 000 000 mätvärden finns nu i miljödatabasen MVM

Databasen för mark-, vatten- och miljödata har nu över 10 miljoner mätvärden i systemet. Mätvärdena är fördelade på totalt över en halv miljon miljöprover.

Informationsmängden ökar stadigt och nya data fylls på kontinuerligt. Även en del äldre vattendata kommer att läggas in från datavärdskapet för sjöar och vattendrags gamla system. Information från datavärdskapet för jordbruksmark finns däremot ännu endast i begränsad mängd. Dessa data kommer att föras över under kommande år.

Fakta:

Miljödata-MVM är en gemensam databas för miljöinformation som samlas in inom datavärdskapen för sjöar och vattendrag (institutionen för vatten och miljö), samt jordbruksmark (institutionen för mark och miljö).