SLU-nyhet

Ny forskning kring askskottsjukans biologi och ekologi

Publicerad: 10 april 2017
askskottsjuka2.jpg

Askskottsjukan är en invasiv sjukdom som har resulterat i massdöd av askar i hela Europa. I februari kom en ny bok ut med riktlinjer om hur askskottsjukan ska hanteras. Nu har ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften "Baltic Forestry" kommit ut med de senaste forskningsrönen om askskottsjukan.

Specialnumret har titeln “Advances in Ash Dieback Research– and Some Other Invasive Diseases of Trees”. Tidskriftsnumret är redigerat av Rimvys Vasaitis från institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU, Rasmus Enderle från FVA, Forest Research Institute Baden-Wuerttemberg, Department Forest Protection i Tyskland och Alfas Pliūra från Institute of Forestry, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry i Litauen.

– Här har vi huvudsakligen fokuserat på askskottsjukans biologi och ekologi, till skillnad mot I den tidigare boken där vi gav praktiska tips om hur sjukdomen kan begränsas, säger Rimvys Vasaitis.

Projektet FRAXBACK

Redan under 2000-talets första årtiondet inledde många europeiska länder nationella forskningsprogram om askskottsjukan. Programmen fokuserade på biologi, ekologi och förvaltning av sjukdomen, men 2010 var verksamheterna utspridda utan någon övergripande styrning. 

FRAXBACK är ett initiativ av COST, ett europeiskt ramverk som stödjer samarbete mellan länderna mellan forskare och ingenjörer. Målet med projektet FRAXBACK är att dela och syntetisera tillgänglig kunskap, att påbörja samarbeten på europeisk nivå, få fram en heltäckande bild av askskottsjukan och att utarbeta praktiska riktlinjer för att hantera askar på ett hållbart sätt i Europa.

Den tidigare utgivna boken och det nya vetenskapliga specialnumret är en del av resultaten från det här samarbetsprojektet.

Fakta:

Sedan mitten av 90-talet har askskottsjukan börjat spridas över de flesta europeiska länder. Den här nya sjukdomen har resulterat i massdöd av askar och hotat askträd över hela kontinenten. En invasiv mikrosvamp som ursprungligen kommer från östra Asien och på latin heter Hymenoscyphus fraxineus är orsaken till askskottsjukan. Skadesvampen tros ha kommit till Europa med importerade askträd.


Kontaktinformation

rimvys.vasaitis@slu.se, 018-671874

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se