SLU-nyhet

Boskap som livsmedelssäkerhet i ljuset av klimatförändringar

Publicerad: 22 maj 2017

Boskapshållning är viktigt för livsmedels- och näringsskydd i Afrika söder om Sahara. Det tjänar flera syften och ekonomiskt bidrar det med 20-40% av bruttonationalprodukten för jordbruket (BNP) - i vissa länder upp till 80%.

Globalt förväntas livsmedelsproduktionen av animaliskt ursprung år 2050 fördubblas för att möta den stigande efterfrågan på grund av befolkningstillväxt och ökad konsumtion i utvecklingsländerna.

Afrika söder om Sahara har en hel del boskap, men produktiviteten är generellt låg. Klimatförändringarna förväntas skapa nya utmaningar, såsom ökad förekomst av sjukdomar samt minskad tillgång till foder och vatten på grund av ökade temperaturer och mer extrema väderförhållanden.

Fakta:

Läs mer i denna policy rapport som baserats på ett internationellt seminarium ”Boskap som livsmedelssäkerhet i ljuset av klimatförändringar", som hölls i mars 2016 vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete mellan SIANI, SLU Global och SLU:s institution för husdjursgenetik.


Kontaktinformation

Margarita CuadraSIANI-SLU Global theme
Telefon: 018-671153
E-post: margarita.cuadra@slu.se