SLU-nyhet

Forskningssamarbete för sydsvensk skogsskötsel

Publicerad: 19 maj 2017

I nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige satsar Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Skogforsk på forskning som ska utveckla skogsskötseln i södra Sverige. Nu börjar rekryteringen av doktorander till sex projekt som är inriktade på olika faser i skötseln.

Det gemensamma forskningsprogrammet heter Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, "FRAS". Tillsammans tar de nya doktorandtjänsterna ett helhetsgrepp kring skogsvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. Kommunikation med olika delar av skogssektorn är en viktig del av programmet.

Kontaktpersoner

Emma Holmström, forskningsassistent, postdoktor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU/FRAS
Emma.Holmstrom@slu.se, 040-41 51 14

Erika Olofsson, Linnéuniversitetet
erika.olofsson@lnu.se, 0470-70 89 99

Karin Hjelm, Skogforsk
karin.hjelm@skogforsk.se, 0418-47 13 07

Mer om doktorandtjänsterna

Mer upplysningar om tjänsternas innehåll, ansökningstider etc. finns på FRAS hemsida, liksom hos Skogforsk.

Se även nyhetsbrev om FRAS (pdf) från SLU:s inst. för sydsvensk skogsvetenskap.