SLU-nyhet

Var finns det tysta områden?

Publicerad: 26 maj 2017
IMG_00252.jpg

Under våren inleds en studie vid SLU i Alnarp där syftet är att undersöka hur landets kommuner arbetar med tysta områden.

 

Bakgrunden är ett alltmer förtätat samhällsbyggande där behovet av kontrasterande lugna platser för rekreation och vila kan förväntas öka i framtiden. Vikten av detta har också uppmärksammats inom EU, där medlemsstaterna sedan 2002 är ålagda att arbeta med strategier för tysta områden. Studien vid SLU ska studien följa upp arbetet i Sverige och sammanställa information och exempel. Projektet som initierats och finansierats av Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet drivs av Gunnar Cerwén på avdelningen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU i Alnarp.

 


Kontaktinformation

Gunnar Cerwén, Landskapsarkitekt och Doktorand

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
Box 58, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Alnarpsgården, Sundsvägen 4

Tel: 040-415538 | 0737-182797
gunnar.cerwen@slu.se

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se