SLU-nyhet

Mycket bladbaggar på al i år

Publicerad: 22 juni 2017
hårig-videbagge-larv.jpg

Under försommaren 2017 har klibbalen på många platser i södra Sverige mer eller mindre kalätits av olika bladbaggar. Många har uppmärksammat skadorna. Rapportera gärna in dina iakttagelser till Skogsskada!

Hårig videbagge (Galerucella lineola)  dominerar, men blå allövbagge (Agelastica alni) och alglansbagge (Linnaeida aenea) förekommer också. De baggar man ser nu har övervintrat och kommit fram i lövsprickningen för att göra ett näringsgnag och lägga ägg.

Så lever baggarna

Äggen läggs i grupper på bladen. Larverna äter under sommaren på bladen, som får ett säreget utseende eftersom de lämnar bladnerverna intakta och på så sätt ”skelleterar” bladen.  Under högsommaren förpuppar sig larverna och efter ytterligare någon vecka kläcks den nya generationen skalbaggar som gör ett näringsgnag innan de lämnar lövverket för övervintring i förnan eller på andra skyddade platser.

Stora mängder i Gränna

Den stora mängden baggar som svärmade på våren uppmärksammades bland annat i Gränna. Enorma mängder videbaggar flög ut över Vättern och ramlade ned på den kalla vattenytan för att sedan driva iland. Fenomenet kallas drift och uppmärksammas ibland när stränderna kryllar av baggar.

Träden återhämtar sig

Träden återhämtar sig och redan nästa år kan spåren av baggarna vara svåra att se. På alarnas unga skott ser man nu också vita vaxtofsar. Här under sitter albladloppan (Psylla alni) och suger näring ur trädet. Tillsammans med riklig blomning blir trädens kronor glesa och har små blad eller blad som mer eller mindre ätits upp av baggarna.

Rapportera dina iakttagelser till Skogsskada

Hårig videbagge_bildspel.jpg
Hårig videbagge. Foto: Åke LIndelöw
klibbal-skador-hårig-videbagge.jpg
Klibbal med tydliga gnaghål av hårig videbagge. Foto: Åke Lindelöw

Kontaktinformation

Åke Lindelöw, Fältentomolog
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317