SLU-nyhet

Hängaplar under lupp

Publicerad: 02 juni 2017

Prydnadsaplar har blivit allt vanligare i parker och trädgårdar i Sverige och Finland. En speciell grupp av prydnadsaplar är de med hängande grenar. I takt med att tidigare vanliga hängträd som hängalm och hängask drabbas av sjukdomar finns det ett ökat intresse för att hitta bra hängformer av andra växtslag.

I en artikel i första numret av Svensk botanisk tidskrift 2017 (111:1) presenterar Mattias Iwarsson och Leena Lindén sitt arbete med att försöka identifiera och närmare beskriva de hängaplar som hittats på olika håll i Sverige och Finland.

Merparten av fynden har förökats av Pom för att införlivas i Nationella genbankens träd- och busksamling.


Kontaktinformation

Henrik Morin, konsulent

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se