SLU-nyhet

SLU-medarbetare i styrgruppen för nytt nationellt centrum för skydd av försöksdjur

Publicerad: 09 juni 2017

Mats Sjöquist, föreståndare för Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU, och Katarina Cvek, koordinator för försöksdjursfrågor, har utsetts till ordinarie ledamöter i Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén är från och med den 1 juni styrgrupp för Sveriges nya 3R-center.

Nationella kommittén ska bland annat fastställa en verksamhetsplan för 3R-centret och besluta om vilka råd och rekommendationer som ska ges ut till myndigheter m.fl.

Förra året beslutade riksdagen att inrätta ett nationellt centrum för 3R-frågor i Sverige. 3R-begreppet innebär att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) försöksdjursanvändningen och 3R-centrets huvudsyfte är att främja och samordna det arbetet i Sverige. Centret påbörjar sitt arbete under hösten 2017 och kommer att lokaliseras på Jordbruksverket i Jönköping.