SLU-nyhet

Naturresursforskare från sex världsdelar samlas i Umeå

Publicerad: 14 juni 2017

Den 19 till 22 juni samlas 425 naturresursforskare från hela världen i Umeå för konferensen ISSRM, International Symposium on Society and Resource Management. Under konferensen lanserar Future Forests en rykande färsk vetenskaplig bok, Forest Governance and Management Across Time, som mot bakgrund av framtidens utmaningar däribland det förändrade klimatet, förespråkar ett mer reflexivt sätt att styra och förvalta skogen

- Vi får hit forskare från alla världsdelar utom Antarktis vilket blir en spännande mix av erfarenheter från många olika länder och en värdefull möjlighet för Umeås forskare att knyta kontakter, säger Future Forests vice programchef Camilla Sandström.

Konferensen ISSRM samlar forskare från både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner eftersom naturresurser är fenomen som bryggar över både naturen och samhället som är beroende av resurserna.

- En angelägen fråga för forskningen är att försöka sätta debatterna kring lokal utveckling och naturskydd i ett sammanhang av globalisering och urbanisering, för det är krafter som kommer att ha stor påverkan på samhället och naturresurserna, säger Camilla Sandström, som är professor i statsvetenskap.

Tre stora Formasfinansierade forskningsprojekt med fokus på landsbygdsutveckling och naturresurser presenterar sina resultat under konferensen. Dessa leds av Carina Keskitalo, Linda Lundmark och Camilla Sandström (samtliga Umeå universitet), och de står alla tre som värdar för konferensen.

-  Att konferensen hålls i här i Umeå sätter Umeås forskning om naturresurser och markanvändning på kartan, säger Camilla Sandström. Future Forests forskning är ett lyckat projekt som vi har att visa upp för det internationella forskarsamhället.

Future Forests bok lanseras vid  en session som hålls 13.30 den 21 juni i Naturvetarhuset, N300.

Fakta:

Några umeåbaserade forskningsprogram som presenterar resultat vid ISSRM:

Plural (leds av statsvetaren Carina Keskitalo, Umeå universitet och SLU)

Mobilisering av Landsbygden: postproduktivism och den nya ekonomin (leds av kulturgeografen Linda Lundmark, Umeå universitet)

Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor (leds av statsvetaren Camilla Sandström, Umeå universitet)

Future Forests (leds av Annika Nordin, SLU, och Camilla Sandström, Umeå universitet)

Relaterade sidor:

Kontaktinformation