SLU-nyhet

Nya industridoktorander till SLU inom livsmedelsområdet, enligt regeringsbeslut

Publicerad: 01 juni 2017

Regeringen har fattat beslut om ett tredje åtgärdspaket kopplat till handlingsplanen för sin livsmedelsstrategi. Satsningarna syftar till att stärka forskningen och öka innovationskraften inom den svenska livsmedelssektorn. I paketet ingår en forskarskola för industridoktorander vid Sveriges lantbruksuniversitet.

SLU:s vicerektor för samverkan, Erik Fahlbeck, gläds särskilt åt att regeringen ger SLU medel för att starta ett program för industridoktorander inom livsmedelssektorn. I ett blogginlägg skriver han:

"Vi har redan en rad framgångsrika samarbeten med flera av livsmedelssektorns aktörer. Nu får vi än bättre möjligheter att bidra till förnyelse och utveckling."

Läs hela inlägget i rektorsbloggen här

Läs regeringens pressmeddelande här