SLU-nyhet

"Nytt skogslabb invigs i Umeå"

Publicerad: 02 juni 2017

VK:s Affärslivsmagasin besöker Anna-Lena Axelsson och pratar om skogsdatalabbet.

"Labbet beskrivs som en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data och förväntas generera minst två nya innovationer per år, till exempel i form av nya inventeringsmetoder, högre datakvalitet, nya typer av analyser eller nya användare för etablerade analysmetoder.
Labbet kommer bland annat att innehålla data från cirka 1 000 provytor i Riksskogstaxeringen som pågått sedan 1923.

– Nu blir uppgifterna tillgängliga för fler än tidigare och kan återanvändas för att bland annat generera nya produkter. Exempelvis för att hjälpa kommuner att använda sin skog på bättre sätt, säger Anna-LenaAxelsson.

Labbet kommer att utrustas med fyra arbetsplatser med de vassaste datorerna som finns att köpa för att kunna hantera och använda all data på bästa sätt.

Som föreståndare blir Anna-Lena Axelssons uppgift att dra i gång verksamheten och marknadsföra labbet och den kompetens som finns.

– Labbet vänder sig mot många olika målgrupper inom näringen.
Skogsföretag, konsulter, myndigheter och som nämnts kommuner är några exempel." Läs hela artikeln på VK:se, publicerad 30 maj. 

Fakta:

Heurekasystemet kommer vara en del av labbet. 


Kontaktinformation

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71      

Hampus Holmström, Analytiker/Projektledare beslutsstöd
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 83 74, 072-741 45 84