SLU-nyhet

Poms före detta provodling av rosor på Fredriksdal öppnas för besökare

Publicerad: 27 juni 2017

Rosuppropets provodling av insamlade rosor avslutades formellt 2016. Merparten av rosorna kommer ändå att få stå kvar ännu ett par år på Fredriksdal i Helsingborg medan arbetet att föra över material till genbanken slutförs. Skötseln kommer att var extensiv men gräset mellan plantorna kommer att slås några gånger så att man som besökare ska kunna gå in på odlingskvarteren. Området är stort, taggigt, underbart doftande och överdådigt blommande!

Efter att majoriteten av allt inventeringsarbete i fält avslutades 2010 har de mest intressanta rosfynden provodlats på Fredriksdals trädgårdar, Helsingborg. Redan 2006 kom de första rosorna på plats, därefter har totalt ca 1500 plantor samlats in från landets alla delar och planterats på Fredriksdal. Sedan har rosorna årligen ingående studerats, av Rosuppropets evalueringsgrupp. Detta bland annat för att man slutligen skulle kunna välja ut vilka accessioner (insamlingar) som ska gå till långsiktigt bevarande i Nationella genbanken i Alnarp. Rosorna har studerats morfologiskt (utseende och byggnad), med DNA-analyser, det har gjorts doftkaraktäriseringar och alla insamlingar har systematiskt fotograferats. Många rosor har även på klassiskt vis pressats för att sedan kunna läggas in i herbariesamlingar. Vidare har man studerat mottaglighet för sjukdomar, hur de påverkas av olika väderförhållanden osv.

Under åren som gått har rosorna tillåtits växa ut ordentligt för att de ska kunna visa alla sina egenskaper. Ingen beskärning och ingen bekämpning har utförts. Många av buskrosorna har nått imponerande dimensioner och utgör under blomningstid en anslående syn. Provodlingens rosor har med åren blivit en helt ny attraktion, det finns knappast en liknande samling i världen där så många gammaldags buskrosor fått växa fritt på det här sättet.

Provodlingen avslutades formellt 2016 men merparten av rosorna kommer att få stå kvar ännu ett par år medan arbetet att föra över material till genbanken slutförs. Skötseln kommer att var extensiv men gräset mellan plantorna kommer att slås några gånger så att man som besökare ska kunna gå in på odlingskvarteren. Rosorna i den f.d. provodlingen kommer till skillnad från genbankens samling inte vara skyltade. De kommer ändå att under ett par år utgöra fantastisk samling av stora, doftande och överdådigt blommande exempel på mångfalden bland äldre, engångsblommande kulturrosor.

Blomningen inleds hos tidigblommande rosgrupper redan i månadsskiftet maj/juni för att sedan fortsätta hos många av de klassiska grupperna under juli.

Välkommen att uppleva detta under 2017 och 2018, förslagsvis i samband med de årliga Rosendagarna på Fredriksdal (1 – 2 juli under 2017)!

Provodling Fredriksdal. Foto Lars-Åke Gustavsson..jpg
Provodling av Rosuppropets insamlade rosor på Fredriksdal i Helsingborg. Foto Lars-Åke Gustavsson.

Kontaktinformation

Henrik Morin, konsulent

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se