SLU-nyhet

SFV drygar ut frivilliga avsättningar med Heureka

Publicerad: 02 juni 2017

2016 fick statens fastighetsverk (SFV) i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för Hållbart skogsbruk. I sin strategi ville de ta hänsyn till bland annat naturvård, rennäring friluftsliv, klimatnytta och ekonomi.

"Grunden i SFV:s strategi för Hållbart skogsbruk är en så kallad avverkningsberäkning där data om skogen läses in i analys och planeringssystemet Heureka, utvecklat vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. I denna har Statens fastighetsverk justerat upp andelen hänsyn och förlängt omloppstiderna för att kunna uppfylla sina högt ställda mål för naturvård, friluftsliv och rennäring."

Tanken är att de frivilliga avsättningarna ska öka från dagens 71 till 80 procent. Läs hela artikeln "Så ska statens fastighetsverks skogsbruk bidra med största möjliga samhällsnytta" på industritorget.se eller på sfv.se, publicerade 1 juni 2017.


Kontaktinformation

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se