SLU-nyhet

”Skogsägande ett stort ansvar”

Publicerad: 02 juni 2017

Kvinnor i Sverige äger skog för ca 65 miljarder, Kerstin Dafnäs, ordförande i Spillkråkorna intervjuas i Dagens industri om föreningen och deras arbete för att stärka kvinnors inflytande på skogsnäringen.

"Kvinnor utgör omkring 38 procent av Sveriges privata skogsägare. Tillsammans äger de 3,5 miljoner hektar skog, enligt Spillkråkan. Samtidigt finns det en stor skillnad mellan hur kvinnor och män uppfattar sin egen förmåga att driva skogsbruk. Enligt en forskningsrapport av bland andra Jeannette Eggers vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, anser sig hela 61 procent av männen och endast 16 procent av kvinnorna kompetenta i praktiskt skogsbruk." Föreningen försöker bemöta detta genom att erbjuda kurser föreläsningar och utbildningsresor för att stärka kompetens och självförtroende i skogsägande och brukande bland kvinnor.

"För mig innebär skogsägande ett stort ansvar och en länk mellan generationerna. Frågan är vad jag lämnar efter mig till min dotter från min mamma och mormor. Det gäller att vårda och utveckla både de biologiska och ekonomiska värdena", säger hon."

Läs hela artikeln ”Kvinnor på hugget lyfter nya ägarfrågor” på Di.se, publicerad 27 maj 2017. 


Kontaktinformation

Karin Öhman, Docent/Biträdande programchef
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
karin.ohman@slu.se, 090-786 85 88