SLU-nyhet

Fler antagna till SLU

Publicerad: 13 juli 2017

Idag har det första antagningsbeskedet skickats till majoriteten av höstens blivande universitetsstudenter. Varmt välkomna alla antagna och kom ihåg att tacka ja!

Antalet antagna i urval 1 är stabilt för de flesta utbildningarna, med mindre variationer mellan utbildningarna. Ökningen i år finns framförallt på de internationella masterprogrammen, där den totala ökningen i urval 1 ligger på 43,3% (summerad svensk & internationell antagningsomgång). Mest ökar masterprogrammen i agrar ekonomi och företagsledning samt landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, vilka ökar 130 respektive 92 %.

Bland utbildningarna på grundnivå ligger de flesta ökningar och minskningar inom felmarginalen, sett över en längre tidsperiod. Ett tydligt tecken på att vi just nu har små årskullar som söker sig till universitetet kan dock ses i förhållandevis stora minskningar av reserver, vilket är något som SLU noterat de senaste fyra åren.

– Årets antagning är förhållandevis odramatisk, men det är fortsatt glädjande att fler internationella och svenska ungdomar söker sig till SLU:s ämnesområden, säger Karin Holmgren, prorektor på SLU.

Ett stort grattis till alla antagna, med en påminnelse om att tacka ja till erbjuden plats senast 28 juli!


Kontaktinformation